Kultur, arkar

Förr var Abisko hemvist och vallfärdsort för konstnärer som Karl Tirén, John Bauer, Leander Engström och Helmer Osslund, ett par av dem nästan synonyma med Abisko. Idag ser det annorlunda ut: bilder, bonader, målningar och berättelser lever i skymundan; konstens plats är i princip obefintlig, med undantag för fotografi och magiska norrskensmotiv. Med Abisko kulturpark vill vi återinrätta konstens plats och kulturens livsnödvändiga scen för förståelse och betraktelse – av människan, naturen och hennes möjligheter och gränser.

Isen på Torneträsk ligger från början av januari till mitten av maj. Tänk att här, ute på isen, få göra utställningar och happenings med inbjudna konstnärer och andra kulturutövare. Att bygga små hus på medar, här i Norrbotten så kallade arkar, de som står på varenda sjö med hyfsat fiskbestånd under vårvintern; i sig själv en specifik kultur. De körs ut med skoter och har hål i golvet för pimpelfisket och under övriga året står de oftast samlade på speciella uppställningsplatser för arkar.

Arkar, specifika rum för oändliga kombinationer av möten, bilder, tankar, symboler. Arken, arkarna som nav i Abisko kulturpark. En årstidsberoende utställningsform; inte på sommaren som så ofta konstvandringar med öppna ateljéer eller liknande, utan vi öppnar istället upp då det är som kallast och mörkast i januari, utnyttjar is, vind och norrsken. När den enorma djupa kalla Torneträsk är tyst, frusen och snäll. Att en hel liten by långt därute på isen skulle ta form och isskulpturer, konst i arkarna, workshops.

//Charlotta och Åsa